Welkom
Bon Biní
Welcome
Bon Biní
Welcome
Bon Biní
Welcome
Klik en help slachtoffers van orkaan Irma!

Arubahuis in Groningen

Afgelopen donderdag 9 februari 2017 heeft Stichting Brisa een ontmoeting gehad met de nieuwe gevolmachtigde minister van  Aruba Den Haag, dhr. J.D.E. Yrausquin. Het doel van deze bijeenkomst was om kennis te maken met de diverse organisatie en individu die zicht op een vrijwilliger basis bezig houdt met het arubaanse gemeenschap in het Noorden. Kennismaken met Arubaanse studenten in de Noorden en het belangstelling van gezond eten voorlichten.  In samenwerking met Stiching Brisa die zich onder anderen ook bezighoudt met de welbevinding van de Arubanen die in Groningen wonen en studeren is de bijeenkomst georganiseerd en succesvol afgerond. De minister heeft kenbaar gemaakt dat hij gedurende zijn periode bij de Arubahuis zich wil gaan richten op het verhogen van slagingspercentage bij de Arubaanse studenten die in Nederland studeren. De minister denkt dat meer gedaan moet worden aan het feit dat er nu nog te weinig Arubaanse studenten slagen voor hun studie of hun studie afronden in de daarvoor bedoelde studiejaren. Na het bespreken van mogelijk oorzaken en het uitwisselen van ideeën hierover met de Stichting Brisa, ging de minister door met het toespreken van een groep van ongeveer 50 Arubaanse studenten. Vooraf aan deze toespraak heeft de minister de studenten getrakteerd op een gezonde Antilliaanse maaltijd, "kolo stoba". Zowel Stichting Brisa als de aanwezige studenten waren zeer te spreken over het bezoek van de minister. Stichting Brisa ziet er naar uit meer samen te gaan werken met Arubahuis in de toekomst. Wij wensen minister Yrausquin veel succes met het uitwerken van zijn plannen en het behalen van de uitgesproken doelen!