Welkom
Bon Biní
Welcome
Bon Biní
Welcome
Bon Biní
Welcome
Klik en help slachtoffers van orkaan Irma!

Glenn treedt af, John treedt aan

Glenn Helberg en John Leerdam

Glenn Helberg van de stichting Ocan treedt af als voorzitter. Dat heeft de stichting bekend gemaakt in het volgende persbericht:

John Leerdam is vanaf 1 januari 2017 de voorzitter van Stichting Ocan. 
 
Het komende jaar 2017 wordt een jaar met veel uitdagingen. Stichting Ocan is een jaar lang op zoek geweest naar iemand met de geschikte kwalificaties die de fakkel wilde en kon overnemen. In 2014 is de wet WOM (wet Overleg Minderheden) opgeheven en moest het bestuur zich heroriënteren over de positie van Stichting Ocan. Het vele werk dat op basis van vrijwilligheid plaatsvond kende een ondersteuning van een professioneel bureau dat kon functioneren op basis van een subsidie. Met de opgeheven subsidie diende het bestuur naast de inhoudelijke werkzaamheden zich gedegen bezig te houden met de wijze waarop de eigen broek opgehouden diende te worden. Dit was en is een uitdaging geweest dat met behulp van veel vrijwilligers intensief en dankbaar werk is geweest ten behoeve van de integratie van de Nederlanders van overzee in wat altijd het moederland wordt genoemd. Het moederland blijkt niet altijd even ontvankelijk voor haar kinderen uit de West, doch door steeds de dialoog aan te gaan op verschillende manieren bleek dat het moederland Nederland middels haar vertegenwoordiging in de kamers of regering toch oren te hebben voor de noden van de Nederlanders uit het Caribische deel van het Koninkrijk. Daar bestond het werk van Stichting Ocan uit om deze dialoog steeds opnieuw te voeren.
 
Nu bijna dertig jaar belangenbehartiging blijft het noodzakelijk. De stichting kan nog niet ophouden te bestaan en de heer John Leerdam heeft na de sollicitatie procedure aangegeven dat hij gaarne zijn bijdrage wil leveren aan het voortbestaan van Stichting Ocan om op te komen voor de rechten van de Caribische Nederlanders die hebben bijgedragen aan de opbouw van het Nederland van vandaag. Zijn ervaring in de tweede kamer, zijn ervaringen van de afgelopen tien jaar waarin hij alle veranderingen in het Koninkrijk heeft meegemaakt in verschillende functies geeft hem de kennis en gelaagdheid het voorzitterschap op zich te nemen.
 
Het bestuur wordt per 1 januari ook versterkt door mevr. Jessica Molina en mevr. Emmielin Rombley, twee sterke professionals die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend en hun talenten willen inzetten voor de gemeenschap. Het bestuur van Stichting Ocan zal vanaf 01-01-2017 bestaan uit: dhr. John Leerdam (voorzitter), dhr. Chris Frans (vicevoorzitter), mevr. Emmielin Rombley (penningmeester), dhr. Rigobert Nivillac (secretaris) en mevr. Jessica Molina (bestuurslid taakveld arbeidsparticipatie). 
 
Ondergetekende als aftredend voorzitter heeft het een eer gevonden zijn samenleving te mogen dienen.
 
Met de wens voor een jaar waarin eenheid, zelfbeschikking, samenwerking en vertrouwen hand in hand mogen gaan voor een Koninkrijk waarin eenieder zich thuis kan voelen en een voorspoedig en gezond leven kan leiden,
 
Groet ik U,
Glenn Helberg