Stichting Brisa heeft als doel:

De stichting zet zich in voor het verdergaand verbeteren en versterken van de positie van de Antilliaans / Arubaanse gemeenschap. Brisa wil graag een eigen bijdrage leveren aan het krachtig positioneren van Antillianen en Arubanen in de gemeente Groningen. Uitgangspunten zijn bestaansverbetering en participatie. Dat doet Brisa door enerzijds een ‘informele’ ambassadeursfunctie te vervullen, anderzijds door overheidsbeleid te evalueren en zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de ontwikkeling van beleid. Als gevraagd en ongevraagd adviseur. Maar ook als luisterend oor, als platform om je mening te uiten en als netwerkgelegenheid en stimulator bij het vinden van je weg in de maatschappij. Brisa erkent dat, vanwege de aanwezige cultuurverschillen er zo nu en dan belemmeringen in de communicatie, een deel van de leden van de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap onvoldoende (kan) deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daar willen wij graag iets aan veranderen..Met respect voor zowel de Antilliaanse en de Arubaanse, als de Europees-Nederlandse cultuur en traditie.

Want.... 

Union ta hasi forsa! 

Samen bereik je meer!